Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Phan Xuân Đợt

Ngày: 19/08/2014

 Họ và tên: PHAN XUÂN ĐỢT

Tên gọi khác: Phan Thanh Đoàn

Năm sinh: 15-12-1934

Quê quán: Xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Chức vụ đã đảm nhiệm:

- Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp từ 1978 đến 1980.

- Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp từ 1/1981 đến 10/1992