Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Trần Kiên

Ngày: 27/03/2014

Họ và tên: TRẦN KIÊN

Năm sinh:   15-5-1920   Năm mất:  26/5/2004

Quê quán:  Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ đã đảm nhiệm:

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp  từ 2-1979 đến 2-1981

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

Ông  Trần Kiên, tên khai sinh: Nguyễn Tài, bí danh: Quốc, Sơn;

Sinh ngày 15-5-1920 tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

Ông tham gia cách mạng năm 1936; vào Đảng ngày 15-7-1945; nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI;  Bí thư Trung ương Đảng các khóa V, VI; Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) từ 2-1979 đến 2-1981; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ngãi, Nghĩa Bình, Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc; Đại biểu Quốc hội khóa VI.

VINH DANH

- Huân chương Hồ Chí Minh

- Huân chương Quân công hạng nhất

- Huân chương Sao Vàng

- Và nhiều huân, huy chương cao quí khác

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.