Bộ trưởng Bộ Lương thực Thực phẩm Việt Nam Hồ Viết Thắng

Ngày: 02/12/2014


 Họ và tên:
HỒ VIẾT THẮNG

 Năm sinh: 04/03/1918            Năm mất: 1998

 Quê quán: Làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 Chức vụ đã đảm nhiệm:

- Bộ trưởng Bộ Lương thực Thực phẩm Việt Nam (1979 – 1980).

- Thứ trưởng Bộ Nông – Lâm (1953 -1956)

 THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 

Ông Hồ Viết Thắng (1918 -1998) là một nhà chính khách Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Trưởng ban Nông vận, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, từng giữ chức Giám đốc trực tiếp điều hành Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Bộ trưởng Bộ Lương thực Thực phẩm Việt Nam (1979 đến năm 1980).

Ông Hồ Viết Thắng tức Hồ Sỹ Khảng, sinh ngày 04/03/1918 tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, con Hồ Sỹ Đản, cháu của Hồ Sỹ Tư là bạn Phan Bội Châu, Nguyễn Sinh Sắc.

Năm 1936, ông tham gia phong trào Cách mạng xã Quỳnh Đôi. Năm 1939 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1940, ông là Bí thư Chi bộ xã Yên Thống, nay là xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu(Nghệ An). Tháng 11/1940, ông là Huyện Ủy viên lâm thời huyện Diễn Châu( Nghệ An).

Tháng 6/1945 đến 12/1945, ông là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Huyện Ủy lâm thời huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An). Tháng 10/1945 đến cuối 1946, là Tỉnh Ủy viên rồi Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đầu 1947 đến 4/1948, ông là Khu Ủy viên Khu IV, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tháng 5/1948 đến 7/1949, ông là Ủy viên thường vụ rồi Phó bí thư Khu ủy IV.

Ngày 06/8/1949, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 02 – NQ/TW về việc thành lập Ban Nông vận Trung ương, gồm 06 ông: Hồ Viết Thắng, Nguyễn Hữu Thái, Nguyễn Mạnh Hồng, Phạm Xuân Di, Trương Việt Hùng, Trần Đào. Trong đó, ông Hồ Viết Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng ban, Bí thư Hội Nông dân cứu quốc Việt Nam trong Đảng-Đoàn Mặt trận Liên Việt. Trụ sở đầu tiên của Ban Nông vận Trung ương đóng tại Bản Lá (Roòng Khoa), xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; sau chuyển sang thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 2/1951 đến 1952, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa II, Trưởng tiểu ban Nông vận, Bí thư Hội Nông dân cứu quốc Việt Nam trong Đảng-Đoàn Mặt trận Liên Việt.

Năm 1953 đến 1956, ông là Thứ trưởng Bộ Nông – Lâm. Từ tháng 10/1956 đến tháng 6/1961, ông là cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng, cán bộ Ban công tác Nông thôn Trung ương, phụ trách Trường Hợp tác xã Trung ương và học Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

Tháng 4/1979 ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Lương thực Thực phẩm Việt Nam thay ông Ngô Minh Loan , thời gian làm Bộ trưởng đến năm 1981 khi Bộ Lương thực Thực phẩm chia thành Bộ Lương thực và Bộ Công nghiệp Thực phẩm. Ông tiếp tục làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cho đến năm 1983, ông được nghỉ hưu. Đến năm 1998 ông qua đời.

KHEN THƯỞNG

Với những thành tích đã đạt được, ông Hồ Viết Tháng đã được Đảng, Nhà nước tặng huận chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất và được tặng một số danh hiệu cao quý khác.