Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Ngọc Trìu

Ngày: 27/03/2014

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TRÌU

Năm sinh:   2-9-1926

Quê quán:  Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Chức vụ đã đảm nhiệm:

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp từ 1979 đến 2-1987

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

Ông Nguyễn Ngọc Trìu sinh ngày 2 tháng 9 năm 1926 tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ông tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức tháng 7/1946, và đã trải qua nhiều trọng trách quan trọng từ địa phương đến Trung ương. Vào năm 1963 ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và cùng với sự lãnh đạo của Bí thư tỉnh ủy Ngô Duy Đông đã làm lên kỳ tích 5 tấn thóc cho vùng quê lúa.

Khi thống nhất miền Nam năm 1975, ông là Bí thư tỉnh Thái Bình và từ năm 1979 cho đến 1987 ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam). Trong thời gian ông nắm giữ trọng trách Bộ trưởng Nông nghiệp cũng là giai đoạn khó khăn nhất của kinh tế Việt Nam nói chung và của ngành Nông nghiệp nói riêng. Ông là người đã thúc đẩy và thực hiện việc khoán sản, mang lại diện mạo và thành công mới cho một nền nông nghiệp lạc hậu với tỉ lệ người sản xuất chiếm hơn 80% dân số cả nước lúc bấy giờ.

Từ tháng 2 năm 1987 đến tháng 5 năm1988 ông được cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng) phụ trách mảng Nông – Lâm – Ngư nghiệp và từ đó ông chuyển sang làm đặc phái viên cho Thủ tướng, phụ trách miền Tây và Tây Nam bộ.

Sau khi về hưu, ông đảm nhận chúc vụ Chủ tịch Trung uơng Hội VAC (Hội người làm vườn – một tổ chức phi chính phủ do chính ông đề xướng và sáng lập ra từ khi còn đương chức Bộ trưởng Nông nghiệp), góp phần rất lớn cho việc nâng cao khả năng phát triển kinh tế nông thôn .

VINH DANH

Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng:

- Huân chương Hồ Chí Minh;

- Huân chương Lao Đông;

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

- Và nhiều danh hiệu cao quý khác.