Lãnh đạo Đảng, nhà nước với Nông nghiệp

Chính phủ và quá trình kiện toàn cơ quan quản lý ngành nông, lâm ngư nghiệp thời kỳ 1945 – 1954

Việt Nam là một nước nông nghiệp, muốn giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn cả về phương diện xã hội và phương diện chuyên môn cần phải có một cơ quan tối cao để điều hành, song trong cơ cấu Chính phủ lâm thời ngày 28...

Chính phủ và quá trình kiện toàn cơ quan quản lý ngành nông, lâm ngư nghiệp thời kỳ1955-1975: Bài 2: Chính phủ và quá trình kiện toàn Ủy ban Nông nghiệp Trung ương, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy sản giai đoạn 1960-1976

Ngày 1 tháng 4 năm 1971, theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa III phê chuẩn việc thành lập Ủy ban Nông nghiệp Trung ương trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường và Ban Quản lý hợp tác...

Chính phủ và quá trình kiện toàn cơ quan quản lý ngành nông, lâm ngư nghiệp thời kỳ1955-1975: Bài 1: Chính phủ và quá trình Thành lập Bộ Nông lâm, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường quốc doanh, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, Chính phủ chủ trương kiện toàn hệ thống tổ chức, thành lập một số cơ quan Trung ương cho phù hợp với yêu cầu mới( ). Trong thành phần Chính phủ được kiện toàn năm...

Tư tưởng của Bác về tam nông còn nóng hổi

Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2. 9 và 44 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,   ông Nguyễn Quốc Sơn – chuyên gia nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đã trao đổi, làm sáng tỏ thêm những luận điểm, tư tưởng của Bác về...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chống tư tưởng xa rời nông thôn, xem nhẹ vai trò nông dân

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyên Bộ trưởng Bộ NN – PTNT Lê Huy Ngọ: Phải lo cái bao tử trước

Mới đây, nguyên Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Lê Huy Ngọ, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã có chuyến thăm và kiểm tra việc xây dựng NTM tại TP. HCM. Nhân dịp này, ông đã có cuộc trò chuyện...

Để có nền nông nghiệp 100 tỷ đô la

Trăn trở, ưu tư của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn (ảnh) về những bế tắc trong nông nghiệp cần phải thay đổi, trước hết ngay chính từ tư duy. Ông nói: “An ninh lương thực giống như lá bùa, khiến người ta không dám thay...

Bác Hồ với nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Người cho rằng, nông nghiệp phải là mặt trận hàng đầu, muốn phát triển đất nước phải coi trọng cả nông nghiệp và công nghiệp.