Mốc lịch sử

Quá trình hình thành và phát triển

CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH THỦY LỢI THỜI KỲ 1955 – 1975

  Ngành Thủy lợi do Bộ Giao thông công chính quản lý từ 1945, tuy nhiên trong 10 năm từ 1945 – 1955, trong Bộ chưa có cơ quan chuyên ngành riêng để phụ trách công tác thủy lợi, đê điều. Sau khi hòa bình được lập lại...

Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ

Bộ trưởng Bồ Xuân Luật – Vị Bộ trưởng củng cố ngành Canh nông

Từ ngày 2/3/1946, cụ Bồ Xuân Luật được cử làm Bộ trưởng Bộ Canh nông trong Chính phủ Liên hiệp. Cụ là Bộ trưởng Canh nông đầu tiên của Chính phủ chính thức hợp hiến, hợp pháp do Quốc hội bầu ra. Thuận lợi...

Ký ức thời gian

Lễ đón nhận Bằng Di tích và khánh thành Khu di tích Quốc gia địa điểm Bộ Canh nông

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945 – 14/11/2015), chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 07/11/2015, UBND...