Mốc lịch sử » Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ

Bộ trưởng Bộ Canh nông Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Cù Huy Cận

Ông Cù Huy Cận sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919, trong một gia đình nhà nho nghèo gốc nông dân dưới chân núi Mồng Gà, bên bờ sông Ngàn Sâu (thượng nguồn sông La) ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn sau đó thuộc huyện Đức Thọ (nay là xã Ân Phú,...