Thành tựu và Hội nhập » Thủy lợi

“Có đất lại có nước thì dân giàu, nước mạnh”

Thủy lợi đã làm nên một kỳ tích trong 70 năm qua, đó là: làm thay đổi bộ mặt của đất nước và đem lại những lợi ích to lớn cho nhân dân. Và như lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc năm 1959:...

Những người xây hồ đập miền Trung

Sau giải phóng, hàng vạn thanh niên xung phong, bộ đội, dân công… miền Trung đi đào đất đắp đập, xây dựng những đại công trình thủy nông Phú Ninh (Quảng Nam); Nam Thạch Hãn (Quảng Trị) và Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh). Nếu không có ba đại công...

Chuyện chưa biết về “con rồng vàng” Bắc Hưng Hải

Để xây dựng công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (BHH) chống hạn hán cho ba tỉnh (Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên), năm 1958, Chính phủ nước ta phải huy động hàng vạn người tham gia lao động, cử một phái đoàn ra nước ngoài học hỏi kỹ...