Ngành thủy sản đón nhận Huân chương Sao Vàng

Ngày: 21/12/2012

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu bật thành tích ngay từ những ngày đầu thành lập, với khẩu hiệu “vững tay lưới, chắc tay súng”, ngư dân cả nước đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, đồng thời góp phần xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống đó trong hòa bình, ngành thủy sản cả nước đã không ngừng vươn lên đảm bảo tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng. Đặc biệt là từ năm 1993, quán triệt Nghị quyết T.Ư lần thứ 5 khóa VII, chương trình hành động của Chính phủ… việc nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đã có bước phát triển vượt bậc. Từ một nghề cá thủy công, quy mô nhỏ, đến nay lĩnh vực khai thác hải sản đã chuyển dịch theo cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ khai thác tiên tiến, cải tiến công nghệ bảo quản sau thu hoạch và đầu tư nuôi trồng đạt giá trị cao, giữ gìn bền vững môi trường sinh thái…