THƯ CHÚC MỪNG Ngày truyền thông ngành Lâm nghiệp Việt Nam 28 – 11

Ngày: 21/12/2012

Các đồng chí thân mến!

Nhân ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2012), thay mặt Ban Cán sự và Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Lâm nghiệp lời chúc mừng tốt đẹp và nồng nhiệt nhất. Chúc cho ngành Lâm nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn.

Trong suốt 53 năm qua, học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác trồng cây, trồng rừng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Lâm nghiệp luôn đoàn kết, sáng tạo phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chúng ta có thể tự hào rằng Lâm nghiệp Việt Nam nói riêng và ngành Nông nghiệp và PTNT nói chung đã giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục có nhiều đóng góp ngày càng to lớn cho xã hội và cho Đất nước.

Năm 2012 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, bước đầu chúng ta đã trồng được trên 137.000 ha rừng, trong đó hơn 8.200 ha rừng phòng hộ và gần 130.000 ha rừng sản xuất… Với phương châm: bảo vệ rừng tận gốc, kiểm soát chặt chẽ nơi chế biến và các đầu mối cung cấp nên các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đã có những chuyển biến tích cực. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và thực thi đồng quản lý rừng ngày càng đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng.

Tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành Lâm nghiệp tiếp tục vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm rừng trái pháp luật; thực hiện tốt việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, cải tạo rừng đúng quy hoạch, kế hoạch; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thực hiện trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng vì mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và môi trường sống trong lành.

Một lần nữa, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Lâm nghiệp dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Thân ái.

Cao Đức Phát